Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno

Wskaźniki dla projektu

Strona zawiera szacunkowe redukcje zanieczyszczeń CO2 związane z wprowadzeniem w ramach tego projektu instalacji grzewczych. Dzięki instalacjom na biomasę oraz solarom uruchomionym w ramach projektu uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Instalacji solarnych

20

Wyprodukowana energia

3522.25MWh

Zaoszczędzona emisja CO2

1936.98t CO2