Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno


Liczba instalacji:

244

Sumaryczny uzysk ciepła na rok:

102,31 MWht/rok

Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

50,63 t CO2/rok